Teller

  • 102266Totaal aantal bezoekers:
  • 39Bezoekers vandaag:

Bijdrage collectegeld

Zoals reeds in het vorige parochieblad in een artikel benoemd mist de parochie de nodige inkomsten omdat er zo’n lange tijd geen publieke vieringen waren en de vieringen die nu weer met publiek mogen zijn een maximum heeft.

We willen daarom een beroep op u doen om vrijwillig een bijdrage over te maken onder de noemer ‘collectegeld’. Op deze manier kunnen wij dit tekort toch een beetje aanvullen. U kunt dit overmaken op rekeningnummer: NL31RABO0122400984
t.n.v. Kerkbestuur H. Joannes Evangelist te Hoensbroek. Natuurlijk kunt u ook bij de eerste collecte-offergang een extra bijdrage geven. Alvast dank voor uw bijdrage.