Teller

  • 98903Totaal aantal bezoekers:
  • 30Bezoekers vandaag:

Aangepaste coronamaatregelen met reservering voor vieringen zondag

Op 10 oktober kregen we bericht dat de bisschoppenconferentie besloten heeft dat wij ons conformeren aan de maatregelen zoals de regering die graag ziet in kerken. Dit betekent dat er per viering maximaal dertig bezoekers mogen zijn (exclusief bedienaren, acolieten) en dat er dringend wordt geadviseerd (binnenkort verplicht) een mondkapje te dragen. Dit laatste adviseren wij dringend bij lopende bewegingen in de kerk (bij in – en uitgaan en bij de offergang). Als u plaats heeft genomen kunt u uw mondkapje afdoen en ook natuurlijk bij het Communie ontvangen.  Daarnaast mogen er aldus nog maar 30 bezoeker aanwezig zijn in een viering. Concreet betekent dit dat wanneer u zeker wilt zijn dat u op zondag naar de H. Mis kunt gaan, u zich dient op te geven. Dit geldt alleen voor de zondagviering van 11.30 uur daar in de overige vieringen waarschijnlijk toch geen dertig personen aanwezig zijn. U kunt zich hiervoor alleen telefonisch opgeven via het parochiekantoor per gezin (reserveren voor overige familieleden kan aldus niet). Het parochiekantoor is geopend van dinsdag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.00 uur (telefoon: 045-5212518). Tevens zullen we de H. Mis van zondag 9.30 uur live uitzenden.

Tenslotte: uitvaarten zijn op de regel een uitzondering. Bij uitvaarten mogen we maximaal 100 mensen toelaten. Alleen mensen die daartoe een uitnodiging  hebben ontvangen kunnen naar de uitvaart komen en er vindt een gezondheidscheck plaats bij het binnenkomen in de kerk.