Teller

  • 110924Totaal aantal bezoekers:
  • 28Bezoekers vandaag:

Gebeden in de tijd van het Corona-virus

Steeds aan het einde van de H. Missen die live te volgen zijn, 
bidden we het gebed om bescherming tegen het Corona-virus.
Dit gebed is ons door de Nederlandse bisschoppen aangereikt.
Het is ook niet verkeerd om dit gebed vaker te bidden,
zeker op de momenten dat u daar behoefte aan hebt. 
U vindt het gebed onder aan dit bericht.
Het gebed kunt u ook downloaden om te printen.
Klik daarvoor hieronder op [GEBED]
Als u op [GEBEDSKAARTJE] klikt kunt u een document downloaden
met meer gebeden voor deze tijd.
Print het dubbelzijdig, knip het blad doormidden en vouw elk blaadje dan dubbel.
U heeft dan twee gebedskaartjes met deze gebeden.

GEBED               GEBEDSKAARTJE

Gebed om bescherming tegen het Corona-virus:
God, toevlucht in onze nood,
kracht in onze vertwijfeling en angst,
vertroosting in ziekte en lijden.
Wees ons, uw volk, nabij en genadig
nu wij allen de gevolgen ondervinden
van het uitgebroken corona-virus.
Wees een Beschermer voor hen
die dit virus hebben opgelopen,
Wij bidden voor hen om hoop en genezing.
Wij bidden voor hen die aan de gevolgen van dit virus
zijn overleden, dat zij bij U geborgen mogen zijn.
Wij bidden voor allen die werkzaam zijn
in de gezondheidszorg en het openbaar bestuur,
dat zij uw nabijheid en zegen mogen ervaren in hun werk
ten dienste van heel de samenleving.
Doe ons beseffen hoe groot uw liefde is voor ieder van ons
en dat Gij met ons zijt nu wij de kwetsbaarheid van ons
bestaan ervaren.
Versterk ons geloof en onze hoop
zodat wij ons altijd zonder aarzelen overgeven
aan uw vaderlijke voorzienigheid.
Door Christus onze Heer.
Amen.