Teller

  • 102266Totaal aantal bezoekers:
  • 39Bezoekers vandaag:

Kerstpakketten uitgedeeld

De Stichting Pausfranciscusgroep had door acties en overige giften al het nodige binnengehaald om kerstpakketten met essentiële voeding en verzorgingsartikelen samen te stellen voor mensen binnen de parochie Hoensbroek die financieel van een klein bedrag moeten rondkomen.
Echter op woensdag 16 december overhandigde de Rotaryclub Hoensbroeck een cheque van € 2000,-. Alleen al met dit bedrag konden er tachtig pakketten samengesteld en uitgedeeld worden.

We hebben daarom besloten om de overige gelden te sparen voor Pasen,
zodat wij dan al een belangrijke basis hebben om dan opnieuw pakketten uit te delen. De Rotary Hoensbroeck is overigens voornemens om meerdere projecten van de Pausfranciscusgroep te ondersteunen. Zo zullen ze ook ondersteuning bieden aan de uitstap in het najaar van 2021 naar recreatiepark Irrland voor kinderen die wegens omstandigheden zelden op vakantie kunnen. Ook willen ze kijken of kinderen op andere manieren geholpen kunnen worden, door b.v. een fruitlevering op scholen of bij het uitdelen van kinderkleding of spellen. In ieder geval kunnen wij dankzij de Rotary Hoenbroeck en alle individuele giften steeds meer mensen op verschillende manieren helpen.
Heel hartelijk dank dan ook aan iedereen die hieraan heeft bijgedragen.

Wilt u de Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek (blijven) steunen?
Dat kan altijd!
U kunt een geldbedrag als gift overmaken aan de
‘Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek’   
op rekeningnummer: NL39 RBRB 0782 9937 10.

(Giften zijn aftrekbaar voor de belastingen.
De Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek is een ANBI erkende stichting. Zie de Home pagina onder de link: Pausfranciscusgroep)