Teller

  • 102266Totaal aantal bezoekers:
  • 39Bezoekers vandaag:

1 Januari 2021, Parochiefederatie Hoensbroek nu: Parochie H. Johannes Evangelist

Op 27 november heeft de Bisschop van Roermond een decreet uitgevaardigd waarin is afgekondigd dat de parochies H. Joannes Evangelist, H. Montfort/Christus Koning, St. Joseph, O.L.V. Maagd der Armen en H. Hart van Jezus vanaf 1 januari 2021 zijn opgeheven.
De genoemde parochies zijn gefuseerd tot één nieuwe parochie onder de naam: H. Johannes Evangelist. 

De Grote St.-Jan is van de nieuwe parochie de parochiekerk en de Kleine St-Jan blijft tevens als kerk in gebruik.
Met ingang van diezelfde datum is het huidige pastoraal team, pastoor W. van Dijck, diaken W. Smit en diaken T. Batens opnieuw benoemd voor de nieuwe fusieparochie.
Tevens is er een nieuw kerkbestuur aangesteld met voornamelijk leden die in het oude kerkbestuur reeds benoemd waren. Pastoor W. van Dijck is hiervan van rechtswege voorzitter. De vicevoorzitter van het nieuwe kerkbestuur is dhr. H. Stanneveld, de secretaris is dhr. W. Kortekaas, de penningmeester is mevr. K. Smeets-van Tilburg en dhr. L. Schoonbroodt is als lid verantwoordelijk voor bouwzaken. De beide diakens en de oud penningmeester Frans Peters zijn adviseurs (zonder stemrecht) van het Kerkbestuur.

Omdat wij één nieuwe parochie zijn geworden is de naam ‘parochiefederatie’ verdwenen en zullen we overal de naam ‘parochie’ gebruiken. Dit betekent dat de nieuwe naam van de website www.parochiehoensbroek.nl is geworden (dus zonder de letter ’s achter parochie) en het nieuwe mailadres is: parochiehoensbroek@ziggo.nl.

De naam van het parochieblad is veranderd en draagt nu de naam van de nieuwe parochie.  
We hebben ook een pastoraal beleidsplan geschreven voor de nieuwe parochie welke op onze website gepubliceerd wordt.