Teller

  • 104313Totaal aantal bezoekers:
  • 16Bezoekers vandaag:

Huispaaskaarsen

In de Grote St.-Jan komt vanaf het carnavalsweekeinde 13/14 februari een intekenlijst te liggen om een huispaaskaars te bestellen (t/m zondag 14 maart). De kaarsen verwijzen naar Jezus die alle duisternis verdreven heeft en zelfs de duisternis van de dood heeft overwonnen. In de Paaswake op zaterdag 3 april zullen deze kaarsen gezegend worden en kunnen ze na deze viering meegenomen worden. Als u niet aanwezig bent kunt u de dagen erna de kaarsen ophalen na afloop van de heilige Missen op Eerste – of Tweede Paasdag. Daarna brengen we ze naar het parochiekantoor toe, zodat ze aldaar tijdens de openingsuren opgehaald kunnen worden. We vragen voor model I € 13,50, voor model II € 15,- en  voor model III € 20,-.