Teller

  • 104324Totaal aantal bezoekers:
  • 27Bezoekers vandaag:

Informatieochtend theologische opleidingen: 10 april 2021

Geloven kan een verrijking van je leven zijn. Veel mensen ervaren dat zo. Wie dat geloof ook graag met anderen wil delen, kan zich daarin verdiepen via een studie theologie.

In Limburg bestaat een speciale opleiding van het bisdom Roermond, bij het Theologisch Instituut Rolduc, voor mensen die als catechist, pastoraal werker, geestelijk verzorger of docent catechese aan de slag willen. Hier is ook de opleiding voor mannen die permanent-diaken willen worden.
Het Theologisch Instituut Rolduc houdt op zaterdag 10 april 2021 een informatieochtend voor belangstellenden.
Het Theologisch Instituut Rolduc is een deeltijdopleiding. Gedurende een aantal weekenden per jaar (van vrijdagavond tot zaterdagmiddag) komen de studenten in Rolduc in Kerkrade bij elkaar voor een theologische vorming op HBO-niveau. Op het lesprogramma staan vakken als theologie, filosofie, Bijbelwetenschap, maar ook sociale leer van de kerk, ethiek, moraal, ecclesiologie, kerkgeschiedenis en meer praktijkgerichte vakken. Wie een diploma van het Theologisch Instituut op zak heeft, kan op diverse plaatsen op de arbeidsmarkt terecht. De opleiding kan echter ook heel ge- schikt zijn voor iemand die uit puur persoonlijke interesse een of meer modules wil volgen.

Interesse? Aanmelden voor de informatie-ochtend kan door contact op te nemen met rector Lambert Hendriks via (045) 5466810 of rector@rolduc.nl.
U kunt ook kijken op www.rolduc.nl