Teller

  • 111039Totaal aantal bezoekers:
  • 47Bezoekers vandaag:

Verdere versoepeling coronamaatregels

Vanaf 5 juni mogen wij 15% van de reguliere kerkbezetting gebruiken. Daar we plaats hebben voor 430 a 450 kerkgangers mogen wij dus nu ongeveer 65 tot 70 kerkgangers per viering toelaten. Bij uitvaarten mogen er 100 aanwezigen zijn. De overige maatregels blijven voorlopig van kracht. De verwachting is dat vanaf 30 juni meer maatregels kunnen worden losgelaten. Aangekondigd is reeds dat er bij de verdere landelijke versoepeling ook een bericht zal komen over de mogelijkheden van koorzang. Nu mogen er maximaal vier mensen zingen in de kerk.