Teller

  • 113563Totaal aantal bezoekers:
  • 1Bezoekers vandaag:

Coronaregels vanaf 26 juni

Op zaterdag 26 juni zijn de coronamaatregels opnieuw versoepeld. Allereerst betekent dit voor ons in de kerk dat het er vooral omgaat de anderhalve meter afstand te handhaven. De mondkapjesplicht komt te vervallen en ook kunnen er zo’n 150 mensen deelnemen aan de vieringen. Meer is niet mogelijk omdat anders de afstand niet bewaard kan worden. Omwille van het wegvallen van de mondkapjes en omdat we toch anderhalve meter afstand moeten bewaren zal bij het ontvangen van de H. Communie de beschermende schermen voorlopig gehandhaafd blijven. Koorzang is mogelijk met maximaal 12 zangers volgens het nieuwe protocol van de Nederlandse bisschoppen. Gezien het zomerreces zullen echter de koren na de zomervakantie weer gaan zingen. Wel kan er bij uitvaarten wederom een beroep gedaan worden op de (dames)koren, die dan aldus met maximaal 12 zangers de Uitvaartmis kunnen opluisteren. Samenzang blijft vooralsnog niet mogelijk. Op het moment dat de anderhalve meter afstand maatregel niet langer meer nodig is – men verwacht de tweede helft van augustus of begin september – dan zal alles in de kerk teruggaan zoals voorheen. Dit betekent dat de beschermende maatregels zoals linten, afstandsstrepen, beschermende schermen en handgel verdwijnen. Ook zal de Hoogmis op de zondag teruggaan naar 11.00 uur en de Missen die voorheen in de Kleine St.-Jan waren (maandag t/m zaterdag om 19.00 uur en zondag om 9.30 uur) wederom daar plaatsvinden. Doopvieringen zullen dan ook weer in de Kleine St.-Jan plaatsvinden. Zoals gezegd we weten nog niet wanneer dit weer kan, hou het dus zelf in de gaten wanneer de overheid aangeeft dat de anderhalve meter afstand houden niet meer nodig is. Op dat moment zal ook bij ons alles normaliseren.