Teller

  • 218320Totaal aantal bezoekers:
  • 116Bezoekers vandaag:

Mgr. Ron van den Hout nieuwe bisschop van Roermond

Mgr. dr. C.F.M. (Ron) van den Hout wordt de nieuwe bisschop van het bisdom
Roermond. Mgr. Van den Hout is nu nog bisschop van Groningen-Leeuwarden. Paus
Franciscus heeft hem met ingang van 21 juni 2024 benoemd tot opvolger van de eind
vorig jaar overleden Mgr. Harrie Smeets en tot 25e bisschop op de zetel van Roermond.
Omdat Mgr. Van den Hout al bisschop is, hoeft er geen bisschopswijding meer plaats te vinden.
Wel zal hij tijdens een pontificale viering op 24 augustus in de Sint-Christoffelkathedraal in
Roermond de bisschopszetel in bezit nemen. Vanaf dat moment neemt hij officieel het bestuur
van het bisdom Roermond over.
Mgr. Cornelis Franciscus Maria (Ron) van den Hout is op 11 november 1964 geboren in Tilburg
als oudste in een Brabants gezin van drie kinderen. Hij groeide op in Diessen, een dorp in de
huidige gemeente Hilvarenbeek ten zuiden van Tilburg. Afkomstig uit een familie met een
agrarische achtergrond koos Mgr. Van den Hout aanvankelijk voor een studie aan de Hogere
Tuinbouwschool in ’s-Hertogenbosch. Na het afronden van deze opleiding besloot hij een andere
weg in te slaan en gehoor te geven aan zijn priesterroeping. Van 1987 tot 1993 volgde hij de
priesteropleiding aan het Sint-Janscentrum in ‘s-Hertogenbosch. Op 5 juni 1993 werd hij tot
priester gewijd. Daarna werkte hij nog een jaar als kapelaan in zijn stageparochie in Helmond.
Van 1994 tot 1997 studeerde Mgr. Van den Hout Bijbelse Theologie aan de Pauselijke
Universiteit Gregoriana in Rome en behaalde hij een licentiaat in het Oude Testament. Terug in
het bisdom van ’s-Hertogenbosch werkte hij als pastoor van Drunen-Elshout en de
Bommelerwaard, als deken van het dekenaat Heusden-Waalwijk-Zaltbommel (2009-2012).
Tegelijkertijd werkte hij aan een dissertatie die in 2009 aan de Radboud Universiteit Nijmegen
werd verdedigd. Vanaf 2012 tot 2017 was Mgr. Van den Hout vicaris-generaal van het bisdom
van ’s-Hertogenbosch. Ook gaf hij les aan diverse priesteropleidingen, waaronder het
grootseminarie Rolduc in Kerkrade, waar hij zes jaar docent Oude Testament was. Op 1 april
2017 werd Mgr. Van den Hout benoemd tot bisschop van Groningen-Leeuwarden. Hij koos toen
voor de wapenspreuk ‘In exilio spes’ (In ballingschap is er hoop).
Eerste reactie Mgr. Van den Hout op zijn benoeming als bisschop van Roermond (youtube.com)