Teller

  • 218320Totaal aantal bezoekers:
  • 116Bezoekers vandaag:

Diaken Ton Batens neemt afscheid

Voor meerdere parochianen was het al bekend, Ton Batens zal als diaken in onze parochie stoppen. Gezien zijn leeftijd (hij wordt 75) en ingrijpende ziekte die hij achter de rug heeft, waardoor het geestelijk en lichamelijk zwaarder werd, heeft hij dit besluit genomen. Na zijn wijding is hij in 2008 als diaken aan de slag gegaan in de toenmalige parochiefederatie. Daarnaast was hij ook vele jaren als diaken actief in de parochie van Schandelen, tot medio 2015. Vanaf 2015 was hij fulltime actief in de parochiefederatie Hoensbroek en vanaf januari 2021 in de fusieparochie H. Johannes Evangelist. Op velerlei vlak heeft hij zich ingezet voor de parochie(s). Hij toonde zijn diaconale hart, assisteerde in de H. Missen, doopte kinderen, huwde echtparen, was bedienaar bij uitvaarten, bereidde kinderen op de eerste H. Communie voor, bracht de ziekencommunie rond, bezocht vele mensen en op de achtergrond zorgde hij voor de lay-out en distributie van het parochieblad, zette een website voor de parochie op en beheerde deze (dit blijft hij overigens voorlopig nog doen) en daarnaast nog vele kleinere zaken die hij voor de parochie deed, te veel om op te noemen.

Diaken ben je echter niet alleen als je gehuwd bent. Cecile ondersteunde hem en deed daarnaast ook vele werkzaamheden voor de parochie. Zo verzorgde ze altijd de bloemen, zette zich in voor de Paufranciscusgroep, en vooral ondersteunde ze zoveel parochiële activiteiten op allerlei gebied. Samen met Ton zal zij ook met haar werkzaamheden stoppen. Niet alleen gunnen wij hen beide de welverdiende rust, we zijn hen ook heel dankbaar. Om deze reden zullen we op zondag 1 september van hen afscheid nemen. Niet dat wij hen niet meer zullen zien, want ze blijven kerken in Hoensbroek, maar als actieve diaken en vrijwilligster. Overigens zal Ton bij voorkomende situaties zijn hulp blijven aanbieden.

Op deze zondag 1 september is er om 11.00 uur een feestelijk H. Mis opgeluisterd door het Gemengd Kerkelijke Zangkoor St. Caecilia. Aansluitend zal hen een afscheidsreceptie worden aangeboden in zaak Amicitia op de markt.