Teller

  • 120738Totaal aantal bezoekers:
  • 52Bezoekers vandaag:

Bijdrage collectegeld


Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen mist de parochie de nodige inkomsten door de corona pandemie.

We willen daarom een beroep op u doen om vrijwillig een bijdrage over te maken onder de noemer ‘collectegeld’.
Op deze manier kunnen wij dit tekort toch een beetje aanvullen.
U kunt dit overmaken op rekeningnummer:
NL31 RABO 0122 4009 84
t.n.v. Kerkbestuur H. Joannes Evangelist te Hoensbroek.
Natuurlijk kunt u, als u een H.Mis bijwoont, ook bij de collecte-offergang een extra bijdrage geven.
Alvast dank voor uw bijdrage.