Teller

  • 116453Totaal aantal bezoekers:
  • 6Bezoekers vandaag:

Welkom in de kerk: gedragsregels corona pandemie vanaf 25 september 2021

U wordt uitdrukkelijk gevraagd om rekening met elkaar te houden.
– Zowel bij het kiezen van een plaats als bij het lopen door de kerk.
– Derhalve blijft in de Grote St.-Jan nog steeds een tussenbank afgesloten.
– In de Kleine St.-Jan vragen we nadrukkelijk om rekening houden met de ander:
          – Ga niet vlak achter of voor iemand te gaan zitten.
             Bedenk dat die ander misschien een kwetsbaar persoon is.
             Hij of zij kan zich daardoor niet meer veilig voelen. Dat moeten wij voorkomen.
– U wordt dringend verzocht om thuis te blijven met klachten die kunnen wijzen op coronabesmetting.
– Volkszang is weer toegestaan.

Koren
– Mogen in volledige samenstelling zingen, op voorwaarde dat:
            -Zij de regels van het RIVM voor koren en zangensembles volgen.
              Dit betreft regels over opstelling (op dit moment nog 1,5 meter afstand en in zigzagformatie),
              ventilatie, spuien enzovoort. In de praktijk betekent dit dat een koor nog niet in de Kleine St.-Jan kan zingen
              en in de Grote St.-Jan voor veertien zangers plaats is op het oksaal.

Collecte
– De collecte zal voorlopig nog plaatsvinden via een offergang.

Vredeswens
– Handgeven bij de vredeswens aan derden is nog niet wenselijk.

H. Communie
– Wordt achter een tafeltje uitgereikt zodat de uitdeler zoveel mogelijk afstand kan houden.
– Tongcommunie wordt nog niet toegestaan.
   Voor gelovigen die niet op de hand de communie willen ontvangen blijft de bestaande oplossing van kracht,
   namelijk het gebruik van een eigen corporale.

Wijwater
 – Is weer vanuit de vaten achter in de kerk mee naar huis te nemen.
 – De wijwaterbakjes blijven voorlopig leeg.

Corona vaccinatie:
Bezoekers van vieringen (ook in Hoensbroek) hoeven geen corona-toegangsbewijs te laten zien.
Dit niet past bij het karakter van de Kerk. Geen onderscheid tussen mensen die wel of niet gevaccineerd zijn!
Wel worden bedienaren, vrijwilligers en andere gelovigen nadrukkelijk opgeroepen om zich te laten vaccineren.
Dit wordt niet geeist of afgedwongen.
Wel willen we net zoals paus Franciscus een dringende oproep doen.
De paus noemt vaccineren een daad van liefde: voor jezelf, voor onze families en vrienden en voor alle volkeren’.