Teller

  • 120737Totaal aantal bezoekers:
  • 51Bezoekers vandaag:

Aanscherping coronamaatregelen in kerken

De Nederlandse bisschoppen vragen om een aantal coronamaatregelen die eerder al golden opnieuw toe te passen in de R.-K. Kerk. Gelovigen worden gevraagd tijdens vieringen en andere kerkelijke bijeenkomsten anderhalve meter afstand te houden en een mondkapje te dragen wanneer zij zich verplaatsen in de kerk of de ruimte waar de kerkelijke bijeenkomst wordt gehouden. Daarnaast blijven de basisregels gelden op het gebied van hygiëne, ventilatie en thuisblijven bij klachten.

Voorlopig blijft volkszang nog toegestaan en mogen ook koren blijven zingen. Voor het zingen tijdens de vieringen geldt dat er goed geventileerd moet kunnen worden en dat koorleden net als de andere aanwezigen onderling tenminste anderhalve meter afstand moeten houden.

De bisschoppen houden er rekening mee dat de komende tijd verdere aanscherping van de coronamaatregelen nodig zal blijken.

Dit betekent dat wij de heilige Mis in de Kleine St.-Jan op de zondagochtend van 9.30 zullen verplaatsen naar de Grote St.-Jan, omdat het in deze heilige Mis moeilijk is de gepaste afstand te houden. Op de doordeweekse dagen en op zaterdagavond is dit niet nodig, gezien het geringere kerkbezoek waardoor een ieder dan wel de anderhalve meter afstand goed kan hanteren.