Teller

  • 123676Totaal aantal bezoekers:
  • 29Bezoekers vandaag:

Opgave vieringen niet nodig

Voorlopig zal opgave voor vieringen niet nodig zijn. We schatten in dat er gemiddeld niet meer dan vijftig personen aanwezig zijn per viering. Zouden er bij een incidentele viering toch meer aanwezig zijn, dan kan men zich in de Grote St.-Jan gemakkelijk verspreiden over de gehele kerk zodat men zich veilig kan voelen. We willen wel vragen om de voorschriften (anderhalve meter afstand en mondkapje dragen als u zich verplaatst) in acht te nemen. Op deze manier hoeven wij niet met reservatie te werken. Dit laatste is voor mensen erg vervelend en blijkt in de praktijk ook niet goed te werken.