Teller

  • 134152Totaal aantal bezoekers:
  • 5Bezoekers vandaag:

Vijftal acolieten ontvingen Tarcisiusonderscheiding

Aan het einde van de Eerste heilige Communiemis werden een viertal acolieten in het zonnetje gezet. Ze ontvingen allemaal de Tarcisiusonderscheiding voor hun verdiensten als misdienaar en acoliet. Al meer dan vijfentwintig jaar zetten zij zich als acoliet in. Michael Krewinkel kreeg de onderscheiding in goud voor zijn verdiensten, allereerst in de voormalige H. Hartkerk en daarna in de Grote St.-Jan. Rik Huibers zet zich als meer dan dertig jaar in, ook allereerst voor de voormalige H. Hartkerk en daarna in de Grote St.-Jan. Hij ontving de medaille in goud-rood. Kevin Smit kreeg ook de medaille in goud-rood voor zijn meer dan dertig jaren inzet als misdienaar en daarna als acoliet. Hij begon in de kerk van Schandelen maar is inmiddels al heel wat jaren acoliet bij ons in de parochie en daarnaast sinds een aantal jaren ook koster. Meerdere malen per week biedt hij zijn diensten aan en daarnaast helpt hij overigens ook pastoor Geilen in de naburige parochiefederatie van Nuth. Wim Bos de medaille in goud-wit-rood voor zijn vele jaren inzet als koster-acoliet. Begonnen in de voormalige Christus’ Koningkerk is hij inmiddels al bijna tien jaar hoofdkoster en acoliet. Bijna dagelijks is hij aanwezig en regelt hij vele zaken in en om de beide kerken. Op zondag 26 juni kreeg ook nog Jos Brassé de Tarcisiusonderscheiding in goud aan het einde van de H. Mis net voordat de Sacramentsprocessie gelopen werd. Ook hij is al ruim meer dan 25 jaar als acoliet actief in eerst de H. Hartkerk in Mariarade en later in de Grote St.-Jan. Alle gedecoreerden van harte proficiat.

Klik op deze link voor alle foto’s