Teller

  • 139034Totaal aantal bezoekers:
  • 57Bezoekers vandaag:

Stookkosten parochie

Er verscheen in Dagblad de Limburger een artikel over stookkosten in de Katholieke kerken. Hierin werd beschreven dat de stookkosten voor de meeste parochies straks niet meer te betalen zijn. Ook hier in Hoensbroek zijn wij er intensief als kerkbestuur mee bezig. We hebben in september 2019 al zonnecollectoren op het dak van de pastorie laten leggen en de pastorie is voorzien van een verplaatsbare thermostaat. Dit betekent dat de grootste ruimte waar de thermostaat geplaatst was (huiskamer) overdag ‘koud’ kan blijven, omdat er dan geen gebruik van de ruimte wordt gemaakt. Er worden sindsdien alleen de ruimtes verwarmd waar gebruikt van wordt gemaakt en daarnaast worden deze ruimtes ook nog eens gedeeltelijk verwarmd met elektrische kacheltjes, zodat wij volledig gebruik kunnen maken van de energieopbrengst van de zonnecollectoren. Ook het parochiekantoor wordt grotendeels om deze reden opgewarmd met een elektrische kachel, omdat ook deze ruimte gebruik kan maken van de opbrengst van de zonnecollectoren.  Doordat wij deze maatregels hebben genomen denken we voldoende te kunnen besparen wat betreft pastorie en parochiekantoor.

Een ander verhaal is de kerken. Als we op dit moment de Grote St.-Jan moeten opwarmen kost dit al snel boven de € 100,-. De stookkosten van de kerken zijn in 2022 al met € 4000,- omhoog gegaan. Vanaf 1 januari begint een nieuw contract met waarschijnlijk een enorme verhoging. Daarom dat wij genoodzaakt zijn om in beide kerken maatregels te nemen. De poetsploeg zal tijdens de werkzaamheden de verwarming uitlaten. Dit reduceert het verbruik al met zo’n 30% in de maand. Daarnaast gaat de minimum temperatuur terug naar 8 graden (was in Grote St.-Jan 14 graden). Bij vieringen wordt opgestookt tot maximaal 15 graden (voorheen 18 graden). Dit geldt voor beide kerken. De stookkosten zijn natuurlijk in de Kleine St.-Jan minder dan de helft van de Grote St.-Jan, terwijl wij er vijf keer zo veel gebruik van maken. We gaan vanaf 1 oktober het verbruik in de kerken monitoren om te kijken wat in 2023 de kosten zullen zijn. Als bovenstaande maatregels niet voldoende zijn, dan zullen we nog meer maatregels moeten nemen en de temperatuur van met name de Grote St.-Jan nog verder omlaag moeten brengen. Een andere oplossing is om ook een aantal keren de Hoogmis op zondag in de Kleine St.-Jan te houden. In ieder geval als wij geen maatregels nemen dan zouden naar onze schatting de extra kosten per jaar € 30.000,- extra zijn (al blijven dit onzekere schattingen door de onzekere prijzen).

Doe aldus bij koudere dagen een dikke trui en jas aan en besef dat vroeger de kerken nooit opgewarmd werden, het is een luxe waaraan wij gewend zijn geraakt.