Teller

  • 172198Totaal aantal bezoekers:
  • 6Bezoekers vandaag:

Tarieven 2023

Nadat de tarieven een paar jaar ongewijzigd zijn gebleven worden ze in 2023 verhoogd. Gezien de stijgende kosten in de hele samenleving zijn ook parochies genoodzaakt om hun tarieven weer enigszins te verhogen. Hieronder de tarieven zoals ze voor ons zullen gelden:
 
Eucharistievieringen
Eenvoudige dienst door de week (leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdag of zondag € 30,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,00

Rouw- en trouwgelden
Begrafenismis (rouwgeld) € 500,00
Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,00 
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een andere begraafplaats na een voorafgaande kerkdienst € 100,00
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken in crematorium zonder voorafgaande kerkdienst € 500,00 
Bijdrage voor een vooravondmis voorafgaand aan de uitvaartmis € 30,00

Gestichte jaardiensten
Gestichte jaardienst (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar):

Eenvoudige dienst door de week (leesmis)
5 jaar € 75,00
10 jaar € 150,00
20 jaar € 300,00

Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
5 jaar € 150,00
10 jaar € 300,00
20 jaar € 600,00

Minimumkerkbijdrage
De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst en de avondwake zonder navolgende uitvaartdienst in de parochiekerk (extra dienst) wordt niet gevraagd aan parochianen die in de vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald (of aan de parochie van waaruit zij zijn verhuisd naar de huidige parochie) en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald.

De minimum kerkbijdrage is vastgesteld op € 125,00 voor 2023

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto-inkomen van een huishouden/economische eenheid.