Teller

  • 162672Totaal aantal bezoekers:
  • 96Bezoekers vandaag:

Geslaagde evangelisatiedag op Braderie Hoensbroek

Op Hemelvaartsdag 18 mei was de Kleine St.-Jan geopend en konden mensen er binnenlopen en er een gratis kaarsje aansteken. Er werd ruim gebruik van gemaakt en aan het eind van de dag waren er bijna 1100 ontstoken. Daarnaast stond de parochie er met een kraampje. Heel veel devotionalia werd er verkocht en daarnaast viel het opnieuw op dat het vooral jongere mensen waren die de Kleine St.-Jan binnenliepen. Vele mooie contacten waren er tussen de vrijwilligers en de mensen op de braderie.

Voor foto’s kunt u naar de knop foto’s en films gaan en vervolgens naar foto’s vanaf 2023. U kunt ook hier klikken.