Teller

  • 172199Totaal aantal bezoekers:
  • 7Bezoekers vandaag:

Geslaagde infoavond geloofscursus

Op vrijdag 8 september was er de infoavond voor de geloofscursus katholiek zijn 2.0. Na de H. Mis in de Kleine St.-Jan, waar wij tezamen het feest van de geboorte van de heilige Maagd Maria mochten vieren, werd er in De Polder toelichting gegeven over deze geloofscursus. Iedere tweede vrijdag van de maand wordt deze geloofscursus gegeven. Door de toekomstige deelnemers werden voldoende thema’s aangedragen waarover ze verdere verdieping zouden willen. Als er thema-avonden zijn, dan is buiten de groep die zich al heeft opgegeven, iedereen welkom. Om de maand zal er een bepaald thema worden behandeld, de andere maand is de reguliere cursus over het katholieke geloof. Via de website en de nieuwsbrief zal steeds van tevoren het thema worden bekend gemaakt en kunnen buiten de vaste deelnemers mensen zich voor een bepaalde avond opgeven. In ieder geval zijn er nu al 19 mensen die aan de gehele geloofscursus deelnemen.