Teller

  • 178924Totaal aantal bezoekers:
  • 27Bezoekers vandaag:

Ouderavond H. Vormsel

Op verreweg de meeste scholen in Limburg wordt in groep 8 de mogelijkheid geboden tot het ontvangen van het Heilig Vormsel. Dit is de afronding van het Heilig Doopsel en de Eerste Heilige Communie. Hiermee word je een volwassen gelovige die de goede Geest van Jezus probeert uit te dragen. Het Heilig Vormsel wordt dit jaar toegediend op Tweede Pinksterdag, maandag 20 mei om 11.30 uur in de Grote Sint Jan. De eigen bijdrage is 25 € voor het werkboek en wat kleinere zaken. Deze wordt voldaan bij het inleveren van het aanmeldformulier (zie onder knop formulieren). Graag willen wij de ouders/verzorgers voor dit belangrijke moment van uw kind in de groei naar de volwassenheid uitnodigen op de voorbereidingsavond, die gehouden wordt op woensdag 6 december om 20.00 uur in het parochiekantoor De Polder, Hoofdstraat 85 te Hoensbroek (ingang via parkeerplaats).  Op deze avond wordt verteld hoe uw kind op dit vormsel wordt voorbereid en op welk tijdstip in de week de lessen zullen plaatsvinden. Verder krijgt u informatie over de betekenis van het vormsel zelf en over de gang van zaken tijdens de vormselviering op maandag  20 mei. De avond zal ongeveer een klein uurtje duren.