Teller

  • 188147Totaal aantal bezoekers:
  • 2Bezoekers vandaag:

Stille Omgang

In de nacht van Zaterdag 16 maart op Zondag 17 maart 2024 zal wederom de jaarlijkse Stille Omgang gehouden worden in Amsterdam. Vanuit Limburg en Oost-Brabant wordt met twee bussen hierheen gereisd. 

De algemene intentie van de Stille Omgang in 2024 is:

“Pelgrims van hoop, biddend voor vrede.”

Pelgrims van hoop…….

Paus Franciscus heeft 2025 opgeroepen als een Heilig Jaar of Jubeljaar met het internationale thema “Pelgrims van de hoop.” Hij heeft alle gelovigen gevraagd om voorafgaand aan dit Jubeljaar een jaar van gebed te houden. Wij zullen gehoor geven aan zijn oproep en zullen ons voegen met deze intentie.

……biddend voor vrede.

Het tweede deel van de gebedsintentie verwijst naar de dagelijkse actualiteit waarin vrede in de wereld niet vanzelfsprekend is. Er woeden verschillende conflicten in de wereld waarin vele onschuldige slachtoffers zijn getroffen, denk aan Oekraïne, Nagorno Karabach, Kosovo, Israël en Palestina.

Gebedsintentie: “Pelgrims van hoop, biddend voor vrede.”

Heilige Geest, geef dat wij vrede brengen daar waar tegenstellingen zijn en geef dat ons leven een weerglans mag zijn van Gods barmhartigheid. Ja geef ons het vermogen lief te hebben en dat met ons leven laten zien. Door Roger Schütz (oprichter Taizé).

Nog iets over de Stille Omgang. Op zaterdagavond 16 maart komen naar verwachting 3000 (of meer) bedevaartgangers uit het hele land naar Amsterdam, per touringcar, per fiets of zelfs te voet om daar de Stille Omgang te lopen, een nachtelijke stille tocht door het centrum van de stad. Voor of na de Omgang wonen zij een van de twintig eucharistievieringen bij, in een van de zeven kerken van de binnenstad.

De Stille Omgang volgt de route die de pastoor van de Oude Kerk in 1345 liep, dit jaar dus 678 jaar geleden, nadat hij getuige was geweest van een eucharistisch wonder dat aan een zieke geschiedde: het –Mirakel van Amsterdam–. In de late middeleeuwen vierden de christenen dit wonder met een feestelijke mirakelprocessie. Vanaf 1881 door een nachtelijke omgang, sindsdien inspiratiebron voor alle stille tochten in Nederland. Uniek aan deze tocht zijn de stilte, het ontbreken aan uiterlijk vertoon, het duistere uur en de zwijgende verbondenheid van de duizenden gelovigen. De Omgangers weten zich al biddend en mediterend verbonden met Jezus Christus die zich aan alle mensen van goede wil geeft als “Levend brood” voor onderweg.

Voor inlichtingen en opgave: per mail: verhaeg@ziggo.nl of telefoon: 0628560997.