Teller

  • 134150Totaal aantal bezoekers:
  • 3Bezoekers vandaag:

Monstrans[100]RAanbiddingsviering

Maandelijks vindt er een aanbiddingdienst met uitstelling van het Allerheiligste Sacrament plaats in de kleine St. Janskerk aan de Markt te Hoensbroek.
We bidden in stilte voor de noden van onze parochies, lezen het evangelie van de zondag, zingen een danklied en bidden de vespers van de betreffende zondag. Ten slotte ontvangt u de zegen met het Allerheiligste Sacrament.
De bijeenkomsten vinden telkens plaats op de eerste zondag van de maand om 16:00 uur.
Iedereen is van harte welkom om met ons mee te bidden.