Teller

  • 104319Totaal aantal bezoekers:
  • 22Bezoekers vandaag:

Parochieblad maart 2021

Het Parochieblad van maart 2021: KLIK HIER.

Zoekt u bladen van de afgelopen maanden en jaren: klik in het menu op: [Parochieblad]

Vastenboodschap 2021 bisschop Harrie Smeets

Vastenboodschap 2021

Adelante zoekt vrijwilligers

Poster_werving_vrijwilligers communicatie 2021 (002)

Informatieochtend theologische opleidingen: 10 april 2021

Geloven kan een verrijking van je leven zijn. Veel mensen ervaren dat zo. Wie dat geloof ook graag met anderen wil delen, kan zich daarin verdiepen via een studie theologie.

In Limburg bestaat een speciale opleiding van het bisdom Roermond, bij het Theologisch Instituut Rolduc, voor mensen die als catechist, pastoraal werker, geestelijk verzorger . . . → Read More: Informatieochtend theologische opleidingen: 10 april 2021

Parochieblad februari 2021

Het Parochieblad van februari 2021: KLIK HIER.

Zoekt u bladen van de afgelopen maanden en jaren: Klik in het menu op: [Parochieblad].

Aanmelden H. Missen (vooralsnog) niet nodig.

De H. Missen mogen vanwege de Corona maatregelen worden bijgewoond door maximaal 30 mensen. Aanmelden hoeft niet maar wordt ingevoerd als blijkt dat er structureel meer dan 30 mensen de H. Mis gaan bezoeken.Het is wel verplicht een mondkapje te dragen, 1½ meter afstand te houden en bij binnenkomst en bij de communiegang de . . . → Read More: Aanmelden H. Missen (vooralsnog) niet nodig.

Welkom in de kerk: gedragsregels.

Welkom in de kerk: gedragsregels.

Hieronder vindt u een poster met de gedragsregels zoals dezein verband met de Corona-maatregelen, gelden bij een bezoek aan onze kerk.

Klik op de poster.

 

 

. . . → Read More: Welkom in de kerk: gedragsregels.

Gebeden in de tijd van het Corona-virus

Steeds aan het einde van de H. Missen die live te volgen zijn, bidden we het gebed om bescherming tegen het Corona-virus.Dit gebed is ons door de Nederlandse bisschoppen aangereikt.Het is ook niet verkeerd om dit gebed vaker te bidden, zeker op de momenten dat u daar behoefte aan hebt. U vindt het gebed . . . → Read More: Gebeden in de tijd van het Corona-virus

Aanmelding 1e H. Communie 2021

Beste ouders,

Ook in dit schooljaar zullen de kinderen van de groepen 4 van de basisscholen weer in de gelegenheid worden gesteld om de Eerste H. Communie te vieren. Zij zullen door middel van communielessen hierop worden voorbereid door pastoor W. van Dijck en diaken T. Batens. Deze lessen vinden buiten schooltijd plaats . . . → Read More: Aanmelding 1e H. Communie 2021

Aanmelding H. Vormsel 2021

Beste ouders,

Ook in dit schooljaar zullen de kinderen van de groepen 8 van de basisscholen weer in de gelegenheid worden gesteld om het H. Vormsel te ontvangen. Zij zullen door middel van Vormsellessen hierop worden voorbereid door pastoor W. van Dijck en diaken T. Batens. Deze lessen vinden buiten schooltijd plaats (uitgezonderd basisschool . . . → Read More: Aanmelding H. Vormsel 2021