Teller

  • 111032Totaal aantal bezoekers:
  • 40Bezoekers vandaag:

Verdere versoepeling coronamaatregels

Vanaf 5 juni mogen wij 15% van de reguliere kerkbezetting gebruiken. Daar we plaats hebben voor 430 a 450 kerkgangers mogen wij dus nu ongeveer 65 tot 70 kerkgangers per viering toelaten. Bij uitvaarten mogen er 100 aanwezigen zijn. De overige maatregels blijven voorlopig van kracht. De verwachting is dat vanaf 30 juni meer . . . → Read More: Verdere versoepeling coronamaatregels

Eerste heilige Communievieringen en Vormsel 2022

De data voor de Eerste heilige Communievieringen en het heilig Vormsel voor 2022 zijn inmiddels gepland. De kinderen van de basisscholen St.-Paulus, Wonderwijs en De Vlieger hebben op zondag 22 mei hun Eerste heilige Communieviering om 11.15 uur in de Grote St.-Jan. De kinderen van basisscholen De Mheyster en De Regenboog op zondag 29 . . . → Read More: Eerste heilige Communievieringen en Vormsel 2022

Caritas To Go in Hoensbroek

Kok Arend van der Heijden heeft in juli 2019 de eerste voorbereidingen getroffen om Caritas045 op te richten; het initiatief is vervolgens in oktober 2019 echt van start gegaan. Tot midden maart 2020 hadden ze een wekelijkse avond in gemeenschapshuis “Het Juphuis” in Schandelen, waar minima en eenzamen samen kwamen om . . . → Read More: Caritas To Go in Hoensbroek

Bijdrage collectegeld

Zoals u ongetwijfeld zult begrijpen mist de parochie de nodige inkomstenomdat er zo’n lange tijd uitsluitend vieringen zijn met maximaal 30 personen in de kerk.

We willen daarom een beroep op u doen om vrijwillig een bijdrage over te maken onder de noemer ‘collectegeld’. Op deze manier kunnen . . . → Read More: Bijdrage collectegeld

Communievieringen verplaatst

De Eerste heilige Communievieringen die op 30 mei en 6 juni gehouden zouden worden zijn verplaatst. Omdat wij ervan uitgaan dat er op deze datums nog behoorlijke restricties zijn i.v.m. de corona lijkt het ons verstandig om deze vieringen te verplaatsen naar de maand september. We gaan ervan uit dat iedereen -die wil- dan . . . → Read More: Communievieringen verplaatst