Teller

  • 104377Totaal aantal bezoekers:
  • 1Bezoekers vandaag:

Reservatie 14 en 28 maart

Voor de heilige Mis op Zondag 14 maart om 11.30 uur zult u een plaats moeten reserveren. Op dit tijdstip is er namelijk een zeswekendienst. Naast de aanwezige familie van de nabestaande kan er daardoor maar een beperkte groep mensen voor deze Mis opgeven. Opgave kan vanaf dinsdag 9 maart via het parochiekantoor. Voor . . . → Read More: Reservatie 14 en 28 maart

Huispaaskaarsen

In de Grote St.-Jan komt vanaf het carnavalsweekeinde 13/14 februari een intekenlijst te liggen om een huispaaskaars te bestellen (t/m zondag 14 maart). De kaarsen verwijzen naar Jezus die alle duisternis verdreven heeft en zelfs de duisternis van de dood heeft overwonnen. In de Paaswake op zaterdag 3 april zullen deze kaarsen gezegend worden . . . → Read More: Huispaaskaarsen

Huidige coronamaatregels

Op dit moment mogen er per viering maximaal dertig bezoekers zijn (exclusief bedienaren, acolieten) en is het verplicht een mondkapje te dragen. In onze kerk stellen wij dit verplicht bij lopende bewegingen (bij in – en uitgaan, bij offer – en communiegang). Als u plaats heeft genomen kunt u uw mondkapje afdoen en natuurlijk . . . → Read More: Huidige coronamaatregels

Datums 1e heilige Communie en H. Vormsel in 2021

In het schooljaar 2020/2021 zullen de Communievieringen plaatsvinden op:(Afhankelijk van de situatie m.b.t. het Corona-virus zal de tweede groep mogelijk in twee gesplitste vieringen de Communie doen op dezelfde dag.)

Zondag 30 mei (Wonderwijs/De Vlieger) en Zondag 6 juni (De Regenboog/De Mheyster/St. Paulus).

De viering met de toediening van het heilig Vormsel is . . . → Read More: Datums 1e heilige Communie en H. Vormsel in 2021

Bijdrage collectegeld

Zoals reeds in het vorige parochieblad in een artikel benoemd mist de parochie de nodige inkomsten omdat er zo’n lange tijd geen publieke vieringen waren en de vieringen die nu weer met publiek mogen zijn een maximum heeft.

We willen daarom een beroep op u doen om vrijwillig een bijdrage over te maken onder . . . → Read More: Bijdrage collectegeld