Teller

  • 113565Totaal aantal bezoekers:
  • 3Bezoekers vandaag:

Dameskoor Mariarade

Dameskoor Mariarade
Dameskoor Mariarade

Het Dameskoor houdt haar repetitie elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 14.30 uur in de parochiezaal “de Polder” van de Parochiefederatie Hoensbroek. (Hoofdstraat 85, Hoensbroek)
Een bijzondere verantwoordelijkheid van het dameskoor is het opluisteren van uitvaarten.

Voorzitster:
Mevr. G. Florakx
Naanhofsweg 84
6361 DP Nuth
045-5244993