Teller

  • 113565Totaal aantal bezoekers:
  • 3Bezoekers vandaag:

Dameskoor St. Jan

Dameskoor St. Jan

Dameskoor St. Jan

Het Dameskoor St. Jan houdt haar repetitie elke maandagmiddag van 13.00 tot 14.00 uur in de parochiezaal “de Polder” van de Parochiefederatie Hoensbroek. (Hoofdstraat 85, Hoensbroek)

Een bijzondere verantwoordelijkheid van het dameskoor is het opluisteren van uitvaarten.

Voorzitster: Mevr. L. Smeets
Kouvenderstraat 231
6431 HE Hoensbroek
telefoon: 045-5211263

Dirigent: Dhr. Guy Hoenen
Weegbree 16
6374 RP Landgraaf
telefoon: 045-5314657
mobiel: 06-55188399
mail@guyhoenen.nl
www.guyhoenen.nl