Teller

  • 99216Totaal aantal bezoekers:
  • 4Bezoekers vandaag:

Privacy beleid (AVG)

De R.K. Parochiefederatie Hoensbroek hanteert de door De Rooms Katholieke Kerk Nederland opgestelde regels inzake privacy beleid.
Deze regels kunt u vinden op www.rkkerk.nl onder de kop AVG.

Voor het gemak vindt u hieronder de privacyverklaring. 

Privacyverklaring