Teller

  • 102263Totaal aantal bezoekers:
  • 36Bezoekers vandaag:

Aanmelding 1e H. Communie 2021

Beste ouders,

Ook in dit schooljaar zullen de kinderen van de groepen 4 van de basisscholen weer in de gelegenheid worden gesteld om de Eerste H. Communie te vieren. Zij zullen door middel van communielessen hierop worden voorbereid door pastoor W. van Dijck en diaken T. Batens. Deze lessen vinden buiten schooltijd plaats (uitgezonderd basisschool De Regenboog).

De ouderbijdrage voor de Eerste H. Communie blijft ongewijzigd en bedraagt ook dit jaar € 65,- per kind. Uit dit bedrag worden de onkosten betaald. Dit is onder andere voor het lesboek, het communieboekje in de kerk, de kosten van alle activiteiten en ook van de versiering van de kerk bij de viering van de Eerste H. Communie.

Aanmelden kan bij het parochieklantoor door inlevering van het volledig ingevulde formulier.

Bij de aanmelding gelieve u tevens de ouderbijdrage te voldoen.
Het opgaveformulier kunt u hier downloaden: 
Aanmeldingsformulier Word versie
Aanmeldingsformulier PDF versie

De datums voor de Eerste H. Communie zijn als volgt (alle vieringen zijn in de Grote St. Jan):

Zondag 30 mei 2021, 11:15 uur voor BS Wonderwijs en de Vlieger.

Zondag 6 juni 2021, 11:15 uur voor BS de Regenboog, BS De Mheyster en St. Paulus.

(Mochten er bij deze tweede groep nog coronamaatregelen zijn dan wordt deze groep opgesplitst op dezelfde dag. De Regenboog om 10.00 uur en De Mheyster en St. Paulus om 12.00 uur).