Teller

  • 188147Totaal aantal bezoekers:
  • 2Bezoekers vandaag:

Parochiegebed parochiefederatie Hoensbroek

Gebed[100]

Goede Jezus,
ik vertrouw mij aan U toe.
U kent mij door en door.
U weet wat ik nodig heb.
Daarom wil ik alles aanvaarden,
ook al begrijp ik het niet altijd.
Wat ik U vraag is Uw troost en Uw kracht.
Als U mij vraagt om mee te dragen aan Uw
kruis, laat mij dan weten dat U mij nabij bent.
Geef mij het geloof en het inzicht dat
ook mijn lijden vruchtbaar is voor anderen.
Met U wil ik mijn lijden opdragen aan
de Vader in de hemel.
Allereerst voor Uw kerk op aarde en
in het bijzonder voor onze parochiefederatie
hier in Hoensbroek;
Voor priester-, diaken- en kloosterroepingen,
maar ook voor mijn eigen bijzondere intentie
……………
Jezus aanhoor mij.
Jezus verhoor mij.
Onze Lieve Vrouw,
wees mijn voorspreekster.

Amen