Teller

  • 210626Totaal aantal bezoekers:
  • 248Bezoekers vandaag:

Gebed om priesterroepingen

Gebed[100]

God, onze Vader,
Gij zijt de Heer van de oogst.
Door Jezus Christus, Uw Zoon,
hebt Gij ons aangespoord te bidden om arbeiders
in de oogst. Wij vragen U:
open de harten van vele jongemannen voor Uw roepstem.
Geef hun de bereidheid om alles achter te laten
en Uw Zoon te volgen als priester.
Laat de Heilige Geest het vuur van de herderlijke liefde
in hen ontvlammen.
Leg woorden in hun mond
om de Blijde Boodschap van Jezus
voor de mensen van onze tijd te verkondigen.
Heilig hen, zodat zij Uw heilsmiddelen
op vruchtbare wijze aan de gelovigen kunnen schenken.
Laat hen een herder en vader zijn
voor allen die aan hen worden toevertrouwd.
Mogen zij zichzelf geheel aan U toewijden
omwille van de komst van Uw Rijk.
Heer, de oogst is groot, maar arbeiders zijn er weinig.
Zie om naar Uw Volk
en geef ons de herders die wij nodig hebben.
Door Christus, onze Heer.

Amen.