Teller

  • 210626Totaal aantal bezoekers:
  • 248Bezoekers vandaag:

Geloof en vriendschap

logo g & v (2)Geloof en Vriendschap is gegrondvest op de overtuiging, dat iedere mens met een handicap een volwaardig persoon is met alle rechten hieraan verbonden.

Vooral het recht om bemind, erkend en gewaardeerd te worden in zijn eigenheid en in de keuzes die hij maakt.
Ook het recht om de nodige hulp te krijgen, om zowel op spiritueel en menselijk vlak al zijn mogelijkheden te ontwikkelen.
Geloof en Vriendschap is sinds mei 2009 onderdeel van de parochiefederatie Hoensbroek.

Begonnen als een groep van Geloof en Licht is eens per maand een bijeenkomst.
Geloof en Licht is de Nederlandse loot van de internationale lekenbeweging Foi et Lumière. Deze is in 1971 in Lourdes gesticht door Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu. Foi et Lumière bestaat uit gemeenschappen van ouders en vrienden rond verstandelijk gehandicapten, die het hart van elke gemeenschap zijn.

Deze beweging bestaat wereldwijd uit ongeveer 1.500 gemeenschappen verspreid over 75 landen. In 1971 neemt een groepje ouders en opvoeders, waaronder Jean Vanier en Marie-Hélène Mathieu, het initiatief voor een bedevaart naar Lourdes.  Hieraan wordt deelgenomen door 4.000 verstandelijk gehandicapten met familie en vrienden totaal 12.000 personen uit 15 landen! Dit was het begin van Foi et Lumière (Geloof en Licht).

image001

Omdat het voor de begeleiders van de groep niet haalbaar was aan de vele (soms buitenlandse) verplichtingen van Geloof en Licht te voldoen heeft ze na een jaar het lidmaatschap van Geloof en Licht opgezegd en met dezelfde intenties als Geloof en Vriendschap een doorstart gemaakt.  De contacten van Geloof en Vriendschap met Geloof en Licht zijn tot op de dag van vandaag nog steeds aanwezig.

De bijeenkomsten van Geloof en Vriendschap beginnen met een Eucharistieviering op zondagen gevolgd door een steeds wisselend middagprogramma waarvan de catechese en het samen bidden, zingen en eten vaste onderdelen zijn.
De groep groeide door de jaren zo, dat de thuishaven ‘de Polder’ verruild moest worden voor de Brede Maatschappelijke Voorziening De Vlieger aan de Mariagewandenstraat in Hoensbroek, waar ze tot nu toe prachtige bijeenkomsten heeft.
Eens per jaar, in de Kersttijd, organiseert de groep een dag voor alle mensen met een beperking uit Hoensbroek die druk bezocht wordt.

Foto’s kijken van onze activiteiten?  Klik hier 

Contact:
Dhr. Jo Hermans

logo g & v (2)

T:  0455216565
M: 0630664406
E:  geloofenvriendschap@gmail.com