Teller

  • 218315Totaal aantal bezoekers:
  • 111Bezoekers vandaag:

Aanmelding / verhuizing

Als u zich als (betalend) lid van onze kerkgemeenschap wilt laten registreren bij onze parochie stellen we dat zeer op prijs.
U vindt hieronder de links voor het formulier: ‘Aanmelding / verhuizing’.
Word-versie
PDF-versie

U kunt dit formulier downloaden, printen en ingevuld aan ons retourneren.
Ons adres is:
Parochie H. Johannes Evangelist, Hoensbroek
Hoofdstraat 83-85
6432 GA Hoensbroek.

Het ingevulde formulier mag u ook scannen en per e-mail aan ons retourneren.
Ons e-mail adres is: parochiehoensbroek@ziggo.nl

U mag het natuurlijk ook even komen brengen.

Gezinsbijdrage (kerkbijdrage)
Onze parochie is in zijn bestaan volledig afhankelijk van uw bijdrage(n).
De bijdragen van u ontvangen wij in verschillende vormen:

  • De gezins of kerkbijdrage (belangrijkste bron van inkomen).
  • De collectes bii de H.Mis
  • Misintenties
  • De bijdragen bij huwelijken en uitvaarten.

Van deze bijdragen moet alles betaald worden: Het inkomen en de pensioenpremies van de pastoor (hij moet tenslotte ook kunnen leven en wonen), het onderhoud aan de kerken, gas, water en licht, verzekeringen, kaarsen en alles wat nodig is om de H. Mis aan te kleden en zo kunnen we nog wel even doorgaan.

Er zijn geen andere bronnen van inkomsten.Sommige mensen denken dat de parochie’s door het bisdom onderhouden worden. Niets is minder waar. Van de inkomsten van de parochie moet zelfs een bepaald percentage aan het bisdom worden betaald om dit in stand te kunnen houden. We zijn dus volledig afhankelijk van uw bijdragen.

Graag en met veel dank zien wij daarom ook uw bijdrage tegemoet.
Een minimum richtbedrag dat door het bisdom voor al de parochies is vastgesteld bedraagt per jaar met ingang van 2021: € 115,-.
Als u de laatste 4 jaren tenminste het jaarlijkse minimum heeft bijgedragen bent u geen bijdrage verschuldigd voor een eventuele uitvaart of huwelijk. Dit geld voor uw gezin (uitsluitend inwonende kinderen). U mag echter de gezinsbijdrage niet als een verzekering hiervoor zien. Het is een bijdrage die bedoeld is voor het in stand houden van onze kerkgemeenschap.
Zie ook onder ‘Administratie’  bij ‘Misstipendia en gezinsbijdrage’.

U kunt uw bijdrage overmaken op rekening nummer:
NL31RABO0122400984
ten name van: Kerkbestuur H. Johannes Evangelist
te: Hoensbroek