Teller

  • 210733Totaal aantal bezoekers:
  • 355Bezoekers vandaag:

Misstipendia en gezinsbijdrage

Tarieven misstipendia en kerkbijdrage m.i.v. 2023.
In overeenstemming met de richtlijn van het bisdom heeft het kerkbestuur van de Parochie H. Johannes Evangelist Hoensbroek de tarieven voor misstipendia en kerkbijdrage voor het kalenderjaar 2023 vastgesteld. Hieronder een overzicht van de bedragen:

Overzicht:

Gezinsbijdrage per jaar: minimaal € 125,-
Eenvoudige dienst door de week (ma. t/m vr.) (leesmis) € 15,00
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag € 30,00
Jubileumdiensten die niet tijdens de reguliere zaterdag- of zondagmissen worden gehouden € 325,-
Begrafenismis (rouwgeld) € 500,-
Koor / Dirigent / organist € 150,-
Zeswekendienst € 30,00
Huwelijksmis (trouwgeld) € 500,-
Bijdrage voor begeleiding naar crematorium, danwel een begraafplaats buiten Hoensbroek na een voorafgaande kerkdienst € 100,-
Bijdrage voor de begeleiding van een parochiepriester/diaken naar crematorium zonder een voorafgaande kerkdienst € 500,-

Gestichte jaardienst: (looptijd minimaal 5 jaar – maximaal 20 jaar)
Eenvoudige dienst door de week (leesmis):
5 jaar € 75,00
10 jaar € 150,-
20 jaar € 300,-
Eucharistieviering op zaterdagavond of zondag
5 jaar € 150,00
10 jaar € 300,-
20 jaar € 600,-

Begraafplaats St. Joseph: (Grafrecht / Urnenrecht)
20 jaar € 1750,- + € 250,- ruimingskosten (te voldoen bij eerste begraving)

In de kerk:
Devotiekaarsjes € 0,50 Noveenkaarsen € 4,50


Kerkbijdrage (gezinsbijdrage).

De bijdrage voor rouw- en trouwdiensten en de aanwezigheid in het crematorium zonder voorafgaande kerkdienst wordt niet gevraagd aan parochianen die in vier jaren voorafgaand aan de dag van de betreffende kerkdienst, c.q. crematorium-aanwezigheid, kerkbijdrage hebben betaald aan de Parochiefederatie Hoensbroek / Parochie H. Johannes Evangelist en per jaar tenminste het gemiddelde van de in deze jaren geldende minimumkerkbijdrage hebben betaald. *)

In 2018, 2019 en 2020 was de minimum bijdrage € 110,- per jaar.

In 2021 en 2022 was de minimum bijdrage € 115,- per jaar.

De minimumbijdrage is vanaf 2023 vastgesteld op € 125,–.

Het richtsnoer voor de kerkbijdrage blijft 1% van het netto inkomen van een economische eenheid.

*) Indien niet de minimale kerkbijdrage is betaald gedurende de laatste 4 jaren wordt de wel betaalde kerkbijdrage van de laatste 4 jaren in mindering gebracht op de verschuldigde bijdrage voor rouw- en trouwdiensten enzovoort.


Betalen van kerk en gezinsbijdrage:

U kunt de bijdrage overmaken of storten op het rekeningnummer:
NL31RABO0122400984
T.n.v. Kerkbestuur H. Johannes Evangelist te Hoensbroek.

Indien het niet anders kan mag u ook contant betalen op het parochiekantoor/secretariaat:
Hoofdstraat 85 (de Polder)
geopend dinsdag t/m vrijdag van 10:00 tot 12.00 uur.
tel.: 045 – 521 25 18