Teller

  • 210626Totaal aantal bezoekers:
  • 248Bezoekers vandaag:

Monstrans[100]RVespers en uitstelling Allerheiligste Sacrament

Iedere eerste vrijdag van de maand wordt van 18:15 uur tot 19:00 uur in de grote St.-Jan het Allerheiligste Sacrament uitgesteld en aanbeden.
De Vespers (avondgebed) en daaraan aansluitend wordt de Rozenkrans gebeden.
Ten slotte ontvangt u de zegen met het Allerheiligste Sacrament.

Vervolgens wordt om 19:00 uur de H. Mis gevierd.