Teller

  • 210626Totaal aantal bezoekers:
  • 248Bezoekers vandaag:

Wijdingssacrament (priester en diaken)

Wat van het huwelijk gezegd wordt, geldt ook voor het priesterschap of het diaconaat. Het is een roeping, een gave en ook een opgave. Als priester of diaken ben je gelukkig om de mensen die je gelukkig kunt maken. Het is een gave, maar ook een opgave, om je helemaal te geven voor het geluk van de medemens. De priester of diaken wordt daarom op de dag van zijn wijding door Gods liefde vervuld wordt en krijgt een zendingsopdracht.

De priester mag voor de mensen een plaatsbekleder zijn van Jezus Christus zelf en in Zijn voetsporen treden. De diaken volgt hem en dient Jezus Christus in de caritas, de liturgie en de verkondiging.
Door het wijdingssacrament is Jezus Christus op een bijzondere manier aanwezig onder de mensen, als priester of als diaken. Inlichtingen over de opleiding tot het priesterschap of diaconaat kunnen verkregen worden op de pastorie of bij de Rector van het Grootseminarie “Rolduc”.