Teller

  • 218320Totaal aantal bezoekers:
  • 116Bezoekers vandaag:

Eerste heilige Communie

Het kind heeft even goed voedsel voor het geestelijk leven nodig als voor het menselijk leven. Zodra een kind dit enigszins kan begrijpen wordt het geestelijk voedsel aangeboden. Het goddelijk leven wordt niet alleen gevoed door het goddelijk Brood, maar ook door het goddelijk Woord.
Als gelovigen komen we samen rond het altaar van Jezus, om door brood en woord één te blijven met Hem en met elkaar. Communie betekent letterlijk: “Eén zijn met.” De Communie is dé mogelijkheid om Jezus op een bijzondere manier te ontmoeten en om tot uitdrukking te brengen, dat door deze samenkomst wij geen “Mijn Vader” hebben, maar een “Onze Vader.”
Het spreekt vanzelf, dat de eerste communie alleen dan pas méér wordt dan een uiterlijk feest, als er ook een vervolg op is. Het voorbeeld van de ouders is hierin beslissend. Tijdens de weg van kinderen tot volwassenheid gaan ze misschien lang niet altijd graag naar de kerk, maar dat mag geen reden zijn om hen hierin vrij te laten. In deze ontwikkelingsjaren moeten de kinderen ook heel veel andere dingen doen, die zij niet graag doen en die toch goed zijn. In ieder geval is er in de kerken een aanbod aan vieringen voor kinderen.

Communievieringen
Bij de eerste heilige Communie vindt er van te voren op de scholen een goede voorbereiding plaats binnen de godsdienstlessen, verzorgd door de pastoor of de diaken.
Ieder jaar wordt voor 1 juni via de website de communiedatum van het volgend jaar bekend gemaakt. Doordat er meerdere (3) communievieringen moeten worden ingepland, kunnen er geen vaste datums zijn waarop het ieder jaar plaatsvindt. De kinderen zullen allemaal de eerste heilige Communie ontvangen in de grote St.-Janskerk in Hoensbroek.  Voorafgaand aan iedere communieviering zal er een ouderavond zijn waarbij inhoudelijke informatie wordt gegeven, maar ook de praktische gang van zaken wordt uitgelegd. Deze is bij iedere communieviering verschillend en afhankelijk van de school. Ook zal er altijd een viering vooraf in de kerk zijn waarin de kinderen zich presenteren aan de parochie. Het thema van de viering wordt ieder jaar door de pastoor bepaald en zal in iedere communieviering hetzelfde zijn. De werkgroepen die gevormd zijn zullen de thema’s verder uitwerken in een boekje en door de versiering in de kerk.
Opgave voor een communieviering gebeurt door opgave formulieren die tijdens de ouderavond verspreid worden.
Wegens de vele uren die door de parochieverantwoordelijken in de voorbereiding op de communievieringen wordt gestoken en de andere kosten die een parochie daarbij moet maken, vragen wij per communicant een bijdrage van € 65,-.

Het aanmeldingsformulier vindt u in het menu van deze web-site onder de knop [Formulieren]