Teller

  • 188145Totaal aantal bezoekers:
  • 0Bezoekers vandaag:

Het doopsel

Zoals bij de geboorte van een kind de ouders dit kind aanvaarden als hun kind, zo zegt ook God: “Ook Ik ben vol vreugde over dit nieuwe leven en wil het aannemen als Mijn kind.” God biedt het Zijn levenskracht aan. Het antwoord op dit aanbod ligt bij de ouders. Als de ouders zelf gelukkig zijn met hun geloof, zullen ze op dit aanbod graag ingaan. Als het kind klein is, geven de ouders ongevraagd aan hun kind door wat zij zelf als goed ervaren. Ouders die zeggen: “Het kind moet later zelf maar beslissen of het gedoopt wil worden,” zijn zelf niet vol van hun geloof en zullen dit geloof ook niet volledig doorgeven. Het kind zal daarom dan ook nooit een echte
keuze kunnen maken, want “ongekend maakt onbemind.” In ieder geval krijgt het kind door het doopsel en het doorgeven van het geloof een begin aangereikt om zelf uit te groeien tot een volwassen gelovige.

Doopsel

Doopvieringen
In Hoensbroek vinden de doopvieringen plaats in de kleine St.-Jan.
Altijd op zondagmiddag om 13:15 uur.
Als er meerdere dopen op een dag zijn vinden deze plaats om 14:00 uur en eventueel om 14:45 uur.

Doop aanmelding
U kunt uw kind aanmelden voor het doopsel door het invullen van het formulier ‘Aanmelding doop’ dat u vindt door onder aan deze pagina op de link te klikken. Print het formulier, vul het volledig in en lever dit persoonlijk in op het parochiekantoor. Daar wordt dan met u de datum en het tijdstip van de doop afgesproken. U wordt dan tevens ingeschreven voor de voorbereidingsavonden voor de ouders van de dopelingen.
U wordt geacht aan deze voorbereidingsavonden deel te nemen.
Deze avonden vinden in de regel plaats op de dinsdag en de woensdag voor de eerste zondag van de maand. De bijeenkomsten vinden plaats in het parochiezaaltje “de Polder” aan de Hoofdstraat nr. 85 in Hoensbroek. De eerste avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur en de tweede avond van 20.00 – 21.00 uur.

Natuurlijk zijn er aan een doopviering kosten verbonden. U krijgt dan ook de doopkaars van de parochie en een doopoorkonde. Wij zijn echter voorstanders van een vrije gift, zodat een ieder naar vermogen een bijdrage kan geven, om zo de Kerk te ondersteunen. Hiervoor is er aan het einde van de doopviering een collecte. De ouders kunnen hun bijdrage in een enveloppe ter plekke afgeven of deponeren in het collectemandje.

Aanmeldingsformulier H. Doopsel:  (Word)  of   (PDF)