Teller

  • 188145Totaal aantal bezoekers:
  • 0Bezoekers vandaag:

Huis- en ziekenbezoek

Mensen die wegens ziekte of een andere pastorale nood graag bezoek hebben van een priester of diaken, kunnen met hen contact opnemen voor een afspraak. Als iemand in een ziekenhuis ligt, dan moet u dit zelf (laten) doorgeven. Door de wet op de privacy zijn wij als parochie anders niet op de hoogte.

dienenbezoek-300x200