Teller

  • 188147Totaal aantal bezoekers:
  • 2Bezoekers vandaag:

Het pauselijk gebed voor het jaar van Barmhartigheid

 

Heer Jezus Christus,
U heeft ons geleerd barmhartig
en heeft ons gezegd
dat wie U ziet, Hem ziet.Toon ons Uw gelaat
en we zullen gered worden.
Uw liefdevolle blik bevrijdde
Zacheüs en Matteüs
van de slavernij van het geld;
de overspelige vrouw en Magdalena
van het zoeken naar geluk enkel en alleen
in de geschapen dingen;
deed Petrus wenen
na zijn verraad, en
verzekerde de berouwvolle dief
dat hij naar het paradijs zou gaan.Laat ons de woorden horen,
alsof ze gericht zijn tot ieder
van ons, die U sprak
tot de Samaritaanse vrouw:
“Als u de gave van God kende!”
U bent het zichtbare gelaat
van de onzichtbare Vader,
van de God die Zijn kracht
vooral toont door vergeving
en barmhartigheid:
laat de Kerk in de wereld
uw zichtbaar gelaat zijn,
dat van de opgestane
en verheerlijkte Heer.
U heeft gewild
dat ook uw dienaren zelf
onderworpen zijn aan zwakheid
om mee te kunnen leven
met de onwetenden en dwalenden:
laat iedereen die zich tot hen richt
voelen dat ze gezien zijn,
dat God van hen houdt
en hen vergeeft.
Stuur uw Geest
en wijdt eenieder van ons
met zijn zalving, zodat
het Jubileum van Barmhartigheid
een jaar van genade zal zijn
van de Heer,
en uw Kerk
met hernieuwd enthousiasme
het goede nieuws
zal brengen aan de armen,
de vrijheid zal verkondigen
aan gevangenen
zal laten zien.Wij vragen dit
op voorspraak van Maria,
Moeder van Barmhartigheid.Gij die leeft en heerst
met de Vader en de heilige Geest
in alle eeuwigheid.
Amen.