Teller

  • 107122Totaal aantal bezoekers:
  • 28Bezoekers vandaag:

Huidige coronamaatregels

Op dit moment mogen er per viering maximaal dertig bezoekers zijn (exclusief bedienaren, acolieten) en is het verplicht een mondkapje te dragen. In onze kerk stellen wij dit verplicht bij lopende bewegingen (bij in – en uitgaan, bij offer – en communiegang). Als u plaats heeft genomen kunt u uw mondkapje afdoen en natuurlijk bij het ontvangen van de Communie zelf.  De laatste weken is gebleken (op een enkele zondag na) dat er een goede verdeling over de heilige Missen van de aanwezigen is, waardoor reservatie bij zondagvieringen niet langer nodig is. We zullen dit in de gaten blijven houden, maar als men zich goed blijft verdelen kunnen we het zo laten. 

De H. Mis van zondag 9.30 uur wordt live gestreamd.

Tenslotte: uitvaarten zijn op de regel een uitzondering. Bij uitvaarten mogen we maximaal 100 mensen toelaten. Alleen mensen die daartoe een uitnodiging  hebben ontvangen kunnen naar de uitvaart komen en er vindt een gezondheidscheck plaats bij het binnenkomen in de kerk.