Teller

  • 218320Totaal aantal bezoekers:
  • 116Bezoekers vandaag:

Parochiebladbezorgers gezocht

Ons parochieblad wordt al enige jaren middels een gratis abonnement verspreid.
Dat gebeurt deels digitaal via e-mail en voor een ander deel wordt een papieren versie aan huis bezorgd bij de geabonneerden. Ook is het parochieblad op onze website te vinden, alle nummers vanaf 2016.

Voor de papieren versie zoeken we mensen die 1 maal per maand de bezorging van een aantal  parochiebladen (15 tot 25 exemplaren) voor hun rekening willen nemen.
Lijkt u dit wat, als bijdrage aan het functioneren van onze parochie?
Zo ja, neem dan contact op met ons parochiekantoor en geef uw gegevens door.
U wordt daarna dan door ons team welk zorgt voor de distributie van het parochieblad benaderd.
Parochiekantoor: Hoofdstraat 85, Hoensbroek. Telefoonnummer 045-5212518.