Teller

  • 210737Totaal aantal bezoekers:
  • 359Bezoekers vandaag:

Programma voorbereiding 1e H. Communie 2016-2017

Gezinsmissen 2016 – 2017  Parochiefederatie Hoensbroek

Vrijdag 11 november 2016 St. Maarten 18.00 uur Grote St.-Jan
22 – 24 november 2016 Adventskrans maken Datum/plaats volgen
Zaterdag 26 november 2016 Eerste zondag Advent 19.00 uur Grote St-Jan
Zaterdag 24 december 2016 Gezinsviering 18.30 uur Grote St.-Jan
Zaterdag 4 februari 2017 Presentatiemis 19.00 uur Grote St.-Jan
Zaterdag 4 maart 2017 Eerste zondag Vastentijd 19.00 uur Grote St.-Jan
4 – 6 april 2017 Palmpaasstok maken Datum/plaats volgen
Zaterdag 8 april 2017 Palmpasen 18.00 uur Grote St.-Jan
Zondag 16 april 2017 Pasen 11.00 uur Grote St.-Jan
Zondag 14 mei 2017 E.H. Communie
Bs. De Vlieger / Voeëgelstjang / Hoensbroek Zuid
11.15 uur Grote St.-Jan
Zondag 21 mei 2017 E.H. Communie
Bs. De Regenboog
11.15 uur Grote St.-Jan
Zondag 28 mei 2017 E.H. Communie
Bs. De Mheijster / St. Paulus
11.15 uur Grote St.-Jan
Zondag 25 juni 2017 Sacramentsprocessie +
dankmis E.H. Communie
09.30 uur Grote St.-Jan

Communielessen 2016 – 2017  (aanvang na herfstvakantie 1 of 2 november)

Dinsdag      08.30 – 09.15 uur in klaslokaal van BS De Regenboog
Communicanten van BS De Regenboog
Lessen door pastoor W. van Dijck

Dinsdag      15.00 – 15.45 uur in klaslokaal van BS De Mheijster
Communicanten van BS De Mheijster/St. Paulus
Lessen door diaken T. Batens

Woensdag  13.00 – 13.45 uur in klaslokaal van Voeëgelstjang
Communicanten van BS De Vlieger/Voeëgelstjang/Hoensbroek Zuid
Lessen door pastoor W. van Dijck