Teller

  • 210735Totaal aantal bezoekers:
  • 357Bezoekers vandaag:

Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek

BESTUUR  
Voorzitter Drs. W. van Dijck
Secretaris Dhr. H. Stanneveld
Penningmeester Mw. K. Smeets-van Tilburg
Lid Dhr. T. Batens
Lid Dhr. R. Offermans
   
Salariëring bestuur Bestuursleden ontvangen, indien gewenst,
uitsluitend een onkostenvergoeding
voor werkelijk gemaakte kosten
   
CONTACT  
Adres Hoofdstraat 83
Postcode / Plaats 6432GA Hoensbroek
Telefoon (Vrz.) 0458884224
E-mail pausfranciscusgroephoensbroek@ziggo.nl
Website www.parochiehoensbroek.nl/pausfranciscusgroep
   
OVERIG  
RSIN 860314911
KvK nummer 75533278
Bankrekening
Regiobank
NL39 RBRB 0782 9937 10 
t.n.v.: Stichting Pausfranciscusgroep Hoensbroek

 

[Home]