Teller

  • 210735Totaal aantal bezoekers:
  • 357Bezoekers vandaag:

Parochiebladbezorgers gezocht

Ons parochieblad wordt al enige jaren middels een gratis abonnement verspreid.Dat gebeurt deels digitaal via e-mail en voor een ander deel wordt een papieren versie aan huis bezorgd bij de geabonneerden. Ook is het parochieblad op onze website te vinden, alle nummers vanaf 2016.Voor de papieren versie zoeken we mensen die . . . → Read More: Parochiebladbezorgers gezocht

Zomerkampen 2024

Zomerkampen 2024

Na het opheffen van de pastorale diensten van het Bisdom Roermond heeft de parochie H. Salvius in Limbricht de zorg op zich genomen voor voortzetting van de zomerkampen voor jongens en meisjes.

Klik op onderstaande aankondiging voor een digitale folder van de zomerkampen in . . . → Read More: Zomerkampen 2024

Parochieblad juni 2024

Het Parochieblad voor juni 2024: KLIK HIER. Zoekt u bladen van de afgelopen maanden en jaren: Klik in het menu op: [Parochieblad].

Jaar van Gebed

Dit jaar is door de paus uitgeroepen tot een ‘Jaar van Gebed’ als voorbereiding op het heilig jaar 2025.Een eerste initiatief dat in het kader daarvan door de Dienst Liturgie en Kerkmuziekin ons bisdom wordt genomen, zijn enkele stille dagen in verschillende Limburgse kloosters. Onderstaand vindt u een digitale . . . → Read More: Jaar van Gebed

Tenaamstelling bankrekeningen

De banken hebben allen een naam/nummer controle bij overboekingen. Dit om ervoor te zorgen dat uw geld ook daar terecht komt waar u dat bedoeld heeft. De bankrekeningen van de onze parochies in Hoensbroek hebben verschillende namen:

Hieronder vindt u de namen zoals u deze dient in te vullen bij uw overboeking:

Uw kerk- . . . → Read More: Tenaamstelling bankrekeningen

Belastingvoordeel Kerkbijdrage

Extra kerkbijdrage geven zonder dat het u iets kost!

Vanaf 2017 bestaat de mogelijkheid om méér geld aan de parochie te geven, zonder dat het u iets kost. Als u al gewend bent om bij de kerkbijdrage of anderszins ieder jaar een bedrag aan de parochie over te maken, kunt u misschien op schriftelijk . . . → Read More: Belastingvoordeel Kerkbijdrage

Ons Parochieblad verkrijgbaar met GRATIS abonnement

Het “Parochieblad” van de Parochie H. Johannes Evangelist, Hoensbroek, is als volgt verkrijgbaar: * Bekijken en downloaden op onze web-site: www.parochiehoensbroek.nl * Of met GRATIS abonnement:   -> op papier op uw huisadres -> per e-mail. (onze voorkeur)

Abonneren kan met het formulier dat u vindt door te klikken op de link hieronder: AANMELDINGSFORMULIER PAROCHIEBLAD Lever in of stuur naar . . . → Read More: Ons Parochieblad verkrijgbaar met GRATIS abonnement